Defter Beyan Sistemi Duyurusu – KDV Beyannamesi Süre Uzatımı Hk.

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – KDV Beyannamesi Süre Uzatımı Hk. 22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Katma…

 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – KDV Beyannamesi Süre Uzatımı Hk.

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – KDV Beyannamesi Süre Uzatımı Hk.

22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme zorunluluğunun kaldırıldığı da dikkate alınmak suretiyle, diğer vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 29/03/2019 tarihli ve VUK-115/2019-5 sayılı Sirküler ile yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır.

Kaynak: GİB – Defter Beyan Sistemi

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark