Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 22)

9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “beş bin” ibaresi “on bin” olarak, “on iki bin beş yüz” ibaresi “yirmi beş bin” olarak değiştirilmiştir.

14 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32073

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.2.7 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan “beş bin” ibaresi “on bin” olarak, “on iki bin beş yüz” ibaresi “yirmi beş bin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafında yer alan “beş yüz” ibaresi “bin” olarak, “bin iki yüz elli” ibareleri “iki bin yedi yüz elli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.2.11 inci maddesinin birinci paragrafında yer alan “beş yüz” ibareleri “bin” olarak, “bin iki yüz elli” ibareleri “iki bin yedi yüz elli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark