Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023 Genç girişimci kazanç istisnası tutarı (75.000 Türk lirası), 1/1/2023 tarihinden itibare…

 

 

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü 2023

Genç girişimci kazanç istisnası tutarı (75.000 Türk lirası), 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, 7440 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak değiştirilmiştir. 2023 yılı için uygulanacak istisna tutarı 150.000 Türk lirası olup bu tutar her yıl vergi tarifesine göre belirlenecektir.

Bu kapsamda, “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü” güncellenerek yayınlanmıştır.

Söz konusu Broşürde;

Vergi teşvikinden kimlerin yararlanabileceği,

  • Vergi teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,
  • Vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar,
  • Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartlarının neler olduğu,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

 

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürüne ulaşmak için tıklayınız
 
Kaynak: GİB

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark