KDV Mahsubu Konulu SGK Genel Yazısı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.07.01-86401649 Konu: KDV Mahsubu Tarih: 18.12.2023 GENEL…

 

 

KDV Mahsubu Konulu SGK Genel Yazısı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-51592363-010.07.01-86401649

Konu: KDV Mahsubu

Tarih: 18.12.2023

GENEL YAZI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ve ekte yer verilen 14/12/2023 tarihli ve E-43370460-130[5332-1107]-103141 sayılı yazıda;

Başkanlıkları veri tabanında yapılan iyileştirme çalışmaları nedeniyle mükelleflerin iade taleplerine ilişkin KDV İadesi Risk Analiz Raporlarının süresinde oluşturulmasında ve mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Ekim dönemi SGK prim borcuna ilişkin 20/12/2023 tarihine kadar olan mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği ve bu gecikmeden dolayı mükelleflerin mağdur olabileceği,

Bu itibarla, 2023/Ekim dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 27/12/2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği belirtilmiştir.

Konu, Kurumumuz uygulamaları yönünden 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetki çerçevesinde değerlendirilmiş olup, anılan Kanunun ilgili fıkrası uyarınca her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden bir defaya mahsus olmak üzere, 2023/Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresinin 27/12/2023 olarak belirlenmesi Kurumumuz Başkanlık Makamının 18/12/2023 tarihli ve 86333611 sayılı OLUR’ları ile uygun görülmüştür.

Bu itibarla, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresi 27/12/2023 olarak belirlendiğinden, 2023/Ekim ayına ilişkin KDV iade alacağından mahsup yöntemiyle ödenen primlerin 27/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar Kurum hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş kabul edilerek işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür V.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark