Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/9) 07 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31771 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:…

 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/10)

Altın Hesaplarından Türk Lirasına Dönüşüm (Sayı: 2022/10) 07 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31771 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1…

 

KGK Kararı – Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına İlişkin Değişikliğin Yayımlanması

BOBİ Finansal Raporlama Standardına ilişkin Değişiklik Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 75935942-050.01..

 

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesi Bakanlığımıza ve bilirkişilik bölge kurullarımıza 2022 yılı bilirkişilik başvurusu süresinin..

 

Defter Beyan Duyurusu – Genç Girişimci Kazanç İstisnası

Defter Beyan Duyurusu – Genç Girişimci Kazanç İstisnası 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Diğer Hususlar başlıklı 6 ncı maddesinde “…

 

2021 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2021 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Hazırlanıyor… 2021 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI (ÖZET) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre…

 

KGK – Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru

Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Döviz…

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri Yayımlandı

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri Yayımlandı Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücre…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

KDV Oranları (Karar Sayısı: 5249) 01 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31765 Karar Sayısı: 5249 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Ver…

 

Mart 2022 Vergi Takvimi

Mart 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2022 09/03/2022 16-28 Şubat 2022 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark