e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi – 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren

e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Geçiş Takvimi 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Değerli üyemiz, 22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – 41 Seri No.lu KDV Tebliği İle İlgili 21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel U…

 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası Halleri

İsteğe Bağlı Tam Tevkifata Konu Edilebilecek Mal Teslimi ve Hizmet İfası KDV Uygulama Genel Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde y… 

 

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değ…

 

Haziran 2022 Vergi Takvimi

Haziran 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2022 09/06/2022 16-31 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerc…

 

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektr…

 

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

VUK 538 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538) 31 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31852 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdares…

 

 

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usul Kazanç Düzenlemeleri 26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergi… 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

meb03 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29761 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mil…

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark