2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatları Güncellendi

2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatlarının Güncellenmesi Bilindiği üzere, 23/11/2023 tarih ve “…

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesi (Karar Sayısı: 8313)

Mevzuatın Adı: Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8313) 06 Nisan 2024… 

 

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi mükellefi sayılan kooperatiflerin vergi…

 

GİB Beyanname Değişiklikleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Değişiklik Geri kazanım katılım payı beyannamesindeki plastik poşetten elde edilen katılım payı tutarı ile pi…

 

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri ÖNSÖZ Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kiş…

 

Vergi Takvimi – Nisan 2024

Vergi Takvimi – Nisan 2024 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2024 01/04/2024 Şubat 2024 Dönemine Ait Kurumlar…

 

SGK Genelgesi 2024/4 – Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-92604331-010.06.01-92350415 Tarih: 21.03.2024 Konu: 2013/11 sayılı… 

 

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin Bildirimi

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin Bildirimine İlişkin Bilgilendirme Metni 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

 

Gelir Vergisi Beyan Rehberleri ve Broşürleri (TOPLU) – 2023 Gelirleri

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor 2023 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1 Mart – 1 Nisan 2024 (31 Mart 202…

 

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru

Yeni e-Beyan Sistemi Hakkında Duyuru e-Beyan projesi kapsamında, beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunulması, günümüz teknolojisine…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark