Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili

Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili Nasıl Yapılır? Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 30 u…

 

Sosyal Medya Paylaşımından Dolayı İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi – Anayasa Mahkemesinin 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı 16 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31925 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖ..

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti – 6 Ay ve 6 Bin Kilometre Şartı Getirildi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife 12 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31921 Sigortacılık ve Özel Emeklilik D…

 

İzaha Davet Uygulaması Broşürü Yayınlandı

İzaha Davet Uygulaması Broşürü Yayınlandı Vergiye gönüllü uyumun artırılması, uyum maliyetlerinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şeki… 

 

Varlık Barışı Hakkında İVD Duyurusu

Varlık Barışı Hakkında İVD Duyurusu 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Ba..

 

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 09 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31918 Hazine ve Maliye Bakanlı…

 

Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem

Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve…

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları – 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 05 Ağust… 

 

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında İVD Duyurusu

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren veril…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark