6698 Sayılı KVKK Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci madde…

 

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste, ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uy…

 

BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Duyurusu

Mevzuatın Adı: BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil…

 

01.01.2024-31.12.2024 Hesap Döneminin Denetiminde Uygulanacak Denetim Standartları

01.01.2024-31.12.2024 Hesap Döneminin Denetiminde Uygulanacak Denetim Standartları Etik Kurallar – BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR Kalite…

 

Asgari Sermaye Tutarları Hakkında Ticaret Bakanlığı Genelgesi

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: E-50035491-433.99-00092124772 Konu: Asgari Sermaye DAĞITIM YERLERİNE Malumları olduğu üzere, 2… 

 

2024 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC

2024 Yılı Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştırılan Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları   İhlalin Türü   2022 (TL) 2023 (TL) 2024 (TL… 

 

e-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süre…

 

2024 Vergi Takvimi

2024 Vergi Takvimi Mükelleflerimizin; vergi türlerine göre beyan ve ödeme süreleri, bildirimlerin verilme süreleri ile elektronik defter beratlarının…

 

2024 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı

Mevzuatın Adı: Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari…

 

2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

31 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32416 2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi …

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark